Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Trong lúc thiền có thể thấy những gì?

Khi ở lớp chúng ta đã được Thầy giảng rất kỹ về vấn đề này. Nhưng nhiều bạn lơ đãng quên mất hoặc không để ý nên cũng chẳng nhớ nữa. Về đến nhà ngồi thiền và có những hình ảnh thì lại phân vân mà không biết hỏi ai. Vậy những hình ảnh ấy có gì lạ không? Tại sao lại có những hình ảnh đó? Suy nghĩ lúc đó của bạn nên như thế nào? Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét